Domkyrkocentrum vinner!

Växjö Domkyrkocentrum vinner Växjö kommuns Byggnadspris 2015.

Vi är stolta och glada över att ett av våra projekt för andra året i rad har vunnit Växjö kommuns Byggnadspris.

Motiveringen för Domkyrkocentrum, eller Domkyrkan 1 som kvarteret heter, lyder:

”Resultatet av en arkitekttävling har blivit ny symbolbyggnad för Växjö. Genom stor omsorg och tanke har man placerat byggnaden så att den tillför staden offentliga platser, en gränd, en mötesplats och en nedsänkt trädgård. Alla delar mycket väl omhändertaget i form och material. Ett väl balanserat materialval, som ger en tydlig mönsterverkan i skiftande valörer matt-blankt, ljust-mörkt, hårt-mjukt. En mörk fasadkulör som är vald för att kontrastera och förminska i förhållande till sin omgivning. En volym väl anpassad till sin plats och omgivning.”

Foton: Anders Bergön, Erik Wik