Invingning av ny driftcentral vid Södra Cell, Mörrum

Den 8 maj invigdes den nya driftcentralen i Södra Cell i Mörrum, det så kallade ”Tornet”.

Hjärtat i denna driftcentral är det högst upp belägna manöverummet där hela processen i hanteringen av massavirket styrs och övervakas. Från manöverrummet har man utsikt över i stort sett hela massabrukets enorma yta.

Driftcentralen ”Tornet” är projekterat av Arkitektbolaget och har byggts av JSB i Karlshamn.