Kv. Alabastern har vunnit Växjö kommuns byggnadspris 2011

Vi kan stolt konstatera att ännu ett av Arkitektbolagets projekt har tilldelats Växjö kommuns byggnadspris. Denna gång är det ett nytt flerbostadshus i 16 våningar som fått utmärkelsen.

Juryns motivering:
”Ett vackert höghus med en anmärkningsvärd enkelhet och smäckerhet i uttryck. Det är en robust och hållbar struktur som känns hållbart både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.”

”Alabastern har byggts som ett lågenergihus med hög standard och hög tillgänglighet som ledstjärnor. Olika fönsterstorlekar med fönster placerade intill hörnet ger ett harmoniskt och smidigt uttryck. Fina betongelement och balkonger med gediget material av lokala producenter. En 50-tals flirt med sin mönsterverkan och färgsättning på norrsidan förhöjer och skapar lekfullhet. Bottenvåning med saluhall och faciliteter är av stort värde för huset och dess omgivningar och kan fungera som framtida mötesplats. Byggnaden förhöjer identiteten i området. Det skapas en tydlig plats som kan öka samhörigheten i området. Ett strikt och genomarbetat förslag som inordnar sig väl i stadsbilden trots kontrasten i skala och form. Denna byggnad visar i all sin enkelhet på en medveten, rationell, finstämd och vacker arkitektur. En stadsbyggnadsmässig utmaning i Växjö.”

2011 års nomineringskommitté bestod att representanter från stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen på Växjö kommun samt från Smålands museum
Varje år delar byggnadsnämnden ut ett byggnadspris till en byggherre för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. Det första priset delades ut 1990.

Det är inte första gången Arkitektbolaget föräras med Växjö kommuns byggnadspris. De tidigare projekten som fått utmärkelsen är Kv Uppfinnaren nybyggnad (2005), Emigrantinstitutet, om- och tillbyggnad (1999), Nygatan 22, nybyggnad bostadshus (1993).