Kv. Limnologen prisbelönt

Kvarteret Limnologen har fått utmärkelsen ”Utmärkt Modernt Träbyggande”. Priset delades ut av Nationella Träbyggnadstrategien och Sveriges Träbyggnadskansli.

Ytterligare information om träbyggande på:
Sveriges Träbyggnadskansli