Limnologen nominerat till Träpriset 2012

Limnologen ritat av Arkitektbolaget i Växjö har nominerats till ett av Sveriges mest prestigefyllda pris: Träpriset 2012.

Ur juryns motivering:

”Varför bygger man åttavånings bostadshus i trä? En förklaring, tillsammans med alla andra, får man när man kommer in i husen i kvarteret Limnologen, vackert belägna vid sjön Trummen i Växjö. Här finns träkänslan. Den finns i doften, i tystnaden, i luften, i helheten. De fyra husen är helt byggda i trä: stomme, bjälklag, väggar och även hisschakten.

Kvarteret Limnologen utgör ett lysande exempel på hur man kan bygga stort och spännande i trä.”

Vinnaren av Träpriset 2012 blir den elfte träpristagaren i raden och får, förutom äran, även den gyllene hästen och prissumman på 100 000 kronor. Dessutom publiceras de nominerade bidragen i boken ”Arkitektur i trä”.

Om Träpriset

Träpriset är ett hederspris instiftat av Svenskt Trä och delas ut vart fjärde år. Det är ett pris för god svensk arkitektur i trä och som speglar vår tid. Det tilldelas ett färdigställt nytt byggnadsverk i Sverige till exempel ett hus, en bro eller en anläggning, där trä använts med särskilda arkitektoniska kvalitéer i kombination med andra material och med en konstruktiv utformning eller systemlösning som visar prov på riktigt bruk och behandling av trä. Därtill premieras sådana kostnadseffektiva lösningar som stärker träets konkurrenskraft i den allt hårdare byggmaterialmarknadens olika segment. Träpriset instiftades av Svenskt Trä och delades ut första gången år 1967. 
De första Träprisen delades ut till upphovsmannen till en byggnad eller en träkonstruktion. Till Träpriset 2012 skickades 225 bidrag in.

Jury till 2012 års träpris består av:

* Tina Wik är yrkesverksam som arkitekt i det egna bolaget Tina Wik Arkitekter AB.

* Anders Svensson är arkitekt och före detta vd för White arkitekter AB.
* Petra Petersson är arkitekt, verksam i det egna arkitektkontoret Realarchitektur i Berlin.
* Ulf Janson är arkitekt och professor i Form och teknik vid Chalmers tekniska högskola.
* Jan Lagerström är civilingenjör och arbetar som forskningsdirektör på Skogsindustrierna.