Två av Arkitektbolagets projekt har nominerats till Växjö kommuns byggnadspris 2012

Projekten kv. Stormen 9 och Bländapassagen, båda i Växjö centrum, har som två av totalt fyra projekt blivit nominerade till Växjö kommuns byggnadspris för år 2012!

Nominerad: Stormen 9, Västergatan

”Ett förtätningsprojekt med stark egen identitet, man har synliggjort en bakgård och dess värdefulla karaktär genom att bygga upp en ny byggnadskropp framför. Smakfull och spännande kontrast i mötet mellan den gamla strukturens tegelkaraktär och den nya träbyggnaden. För ögat vackra enkla trädetaljer exteriört och interiört, färdiga från fabrik. En ny träbyggnadsteknik att lägga till i floran i Växjö.”

Arkitekt: husQben / Arkitektbolaget
Byggherre: Widerstedts Fastigheter

Nominerad: Bländapassagen

Ett nytt stråk öppnar upp för nya sätt att röra sig i centrum. Efter många års diskussioner har 3 fastighetsägare nu lyckats genomföra en förändring och komplettering till innerstadens upplevelser. Genom om- och tillbyggnader har passagen fått en småskalighet som känns angenäm att röra sig i. Rumsligt och volymmässigt är passagen väl genomförd med möjligheter för att utveckla innehållet i de olika rummen ännu mer i framtiden. En första etapp som banar väg för en fortsättning både söder och norrut.

Arkitekt: Arkitektbolaget
Byggherre: CA fastigheter/ KF Rappe/ Fastigheten Blenda 3

Vinnaren kommer att utses den 24 oktober i Växjö konsthall.

De nominerade har blivit utsedda av stadsarkitekten, en representant från stadsbyggnadskontoret och två representanter från Smålands museum och kulturförvaltningen.