Växjösamtalet 2009 – Bygga och bo med trä

Arkitektbolagets medarbetare Kristina Bornholm föreläste om byggande i trä under Växjösamtalet som ägde rum den 26-27 november 2009.

Preikestolshytten, Stavanger

Wisa Wooden Design Hotel – Pieta- Linda Auttila
Allt är möjligt med trä. Finsk furu till golv likt en vågrörelse. Modellerande, experimenterande, frihet och mod. Husets panel glesas upp och taket lyfter som våg.Varsitt hotellrum i byggnadens ändar. En tillfällig byggnad under sommarhalvåret. Arkitekten Pieta- Linda Auttila ville visa på träts användbarhet och inspirera till användandet av trä i byggnader o inredningar.

Preikestolshytten – Helen & Hard

Vid Lyse Fjord nordost om Stavanger ligger Preikestolshytten – en fjällhytte med övernattningsrum, café , restaurang o konferenssal ritat av Helen & Hard.Ett innovativt sätt att använda massivträ. Förtillverkade massivträramar som bär upp de två våningarna och visar sig även i fasad.Träramarna är sammanfogade med träplugg istället för lim. Stengolvet känns som om det vandrat in utifrån.Huskroppen är väl anpassad i landskapet – en byggnad som ett landskap i sig. Tak och fasad lägger sig till rätta i landskapet med ett veck på mitten som ger den stora utblicken och utsikten. Den lutande fasaden med fönster i oväntad höjd skapar spännande rum. Massivträramarna är olika utformade vilket skapar intressanta rum.

Mühlweg, Wien – Hermann & Johannes Kaufmann
Bostadshus av Hermann & Johannes Kaufmann. Huskropparna placering skapar intressanta uterum. Rätt material på rätt plats! Omsorg med ljusinsläpp på loftgången. En levande fasad med skjutpartier i lärkträ och starka kulörer.

Se Kristinas bildspel här.
Växjösamtalets hemsida