Vi vann tävlingen om Nya Församlingshemmet i Växjö

Arkitektbolaget vann tävlingen om nya församlingshemmet i Växjö. Det nya församlingshemmet blir en tillbyggnad till det anrika Karolinerhuset intill Domkyrkan.

Karolinerhuset skall byggas ihop med det nya församlingshemmet under mark, men det skall upplevas som om det är ihopkopplat i entréplan.

Linneparken som omger Domkyrkan & Karolinerhuset letar sig in i det nya entrétorget. Med gestaltningen av detta nya uterum skapas inte bara en mötesplats för besökare & anhöriga till kyrkan utan i lika hög grad ett attraktivt offentligt rum för alla invånare & besökare i Växjö.