Arkitektbolaget bildar dotterbolag

ARKETYPHUS

Två företag har funnit varandra i önskan om att bygga rediga bostäder med hög arkitektonisk kvalitet. Gransholms Bruks Fastigheter AB och Arkitektbolaget har bildat ArketypHus. Som ett led i vår strategi att lokalt bygga energieffektiva och hållbara bostäder inleder vi nu ett samarbete.

Arkitektbolagets tanke med detta samarbete, förutom att få vara med och bygga bra hållbara och vackra hus, är att som arkitektkontor bli mer komplett. Vi vill få en större kunskap kring hela processen, även där vi i normala fall lämnat projektet. Vi är förvissade om att vi i och med detta kommer kunna göra ett bättre jobb i vårt övriga arkitektarbete på sikt.

Vi har även under många år känt att vi vill vara med och påverka de prioriteringar och beslut som tas en bit in i byggprocessen. När ekonomiska beslut tas tror vi att den arkitektoniska aspekten är viktig för ett hållbart slutresultat. Även denna kunskap kommer bidra med en större insikt inom kontoret.

Arketyp betyder ursprunglig.

Arketyp (grekiska archetypos, av arche ”början”, ”grund”, ”orsak” och typos ”mönster”, ”förebild”) är en urbild, urtyp, ett nedärvt sätt att tänka och känna.

Ambitionen är att bygga hållbara lågenergihus med beprövad byggteknik, låga livscykelkostnader och som är enkla att sköta och trevliga att bo i. Vi har fokus på nyttan, hållbarheten och skönheten och vill vara delaktiga i vår regions arbete med att främja hållbar träarkitektur.