• Torparskolan

  Befolkningsprognosen visar att Teleborg fram till 2025 kommer att öka med drygt 2300 invånare. Detta innebär att antalet elever i låg och mellanstadiet under samma period kommer att öka med ...

 • Linnéparkens förskola

  I Linnéparkens östra del ligger en tvåvånings byggnad i vinkel som ursprungligen uppfördes på 1790-talet. Byggnaden har sen 1960-talet tillhört en stiftelse som upplåtit byggnaderna till frivilligförsvaret. Tidigt 2014 fick ...

 • Kv. Elverket

  Växjö Energi moderniserade under 2016 fördelningsstationen Elverket vid Vattentorget intill Växjösjön, man ville öka personsäkerheten, trygga energiförsörjningen och öka energikapaciteten i centrum. Detta innebar att den tidigare stationen som endast ...

 • Domkyrkocentrum

  Nya Domkyrkocentrum har tillkommit i ett av Växjös mest känsliga områden, invid Domkyrkan från 1200-talet och Karolinerhuset från 1600-talet. Projektet är resultat från en inbjuden arkitekttävling och stod färdigbyggt hösten ...

 • PM & Vänner Hotell

  Den spännande miljön på taket i kombination med hotellrum i internationell klass har skapat en ny mötesplats i Växjö. På taket kan både växjöbon och den internationella hotellgästen njuta av ...

 • Ljungfälleskolan

  Befolkningen i stadsdelen Teleborg ökar och därmed behovet av ytterligare skolplatser. Ljungfälleskolan går från två till tre paralleller F-6 och huserar även grundsärskola som nu tar emot betydligt fler elever. ...

 • Åsikten

  På Ljungbys vackraste tomt ligger vård- omsorgs- och trygghetsboendet Åsikten. Det är beläget i en anlagd park längs Lagans strand med en vacker promenadväg tillgänglig för alla. I anslutning till ...

 • Musikscenen i Linnéparken

  Då den gamla musikscenen i Linnéparken inte längre uppfyllde dagens krav på modern teknik fanns behov av en ny, större och bättre utrustad sådan. Scenen behövde också kompletteras med omklädningsrum ...

 • Entré Växjö Kommun

  HELHET OCH ÖPPENHET Den nya huvudentrén till kvarteret Ansgarius skall upplevas som en öppen och välkomnande famn. Den skall signalera öppenhet och tillgänglighet samt lyfta fram Växjö kommun som centrum ...

 • Stormen

  Träsatsningen i Växjö har lett till att privata entreprenörer också vill satsa på träbyggnadsprojekt i staden. Joachim Widerstedt, HusQuben, har tillsammans med Arkitektbolaget skapat ett infillprojekt i Växjös rutnätsplan som ...

 • Kosta Boda Art Hotel

  När New Wave Group köpte Orrefors Kosta Boda, beslöt Torsten Jansson komplettera Kosta med 20 000 m2 outletbutiker samt övernattningsmöjligheter.  ArkitektBolaget fick uppdraget att göra stadsplan samt utforma och projektera ...