• VÄXJÖ ENERGI KONTOR SANDVIKSVERKET

  En ny stilig och uppdaterad entrébyggnad välkomnar medarbetare och besökare till Sandviksverket. Av den första entrébyggnaden från 1970-talet kunde betongstommen ...

 • Pantheon Samos

  Utveckling av ett hotell på grekiska ön Samos 20 st nya hotellrum, poolområde och ny bar och reception som kopplas ...

 • Mjölner

  Ambitionen var att bygga högkvalitativa bostäder i ett centralt läge till en rimlig hyresnivå.Platsen är viktig som en port in ...

 • Evedal brygga och läktare

  Evedal är ett av Växjös populäraste turistmål och viktigaste utflyktsmål. Platsen har en historia tillbaka till 1700-talet som hemvist för ...

 • Aringsås

  De första husen i det vidsträckta bostadsområdet Aringsås öppnar upp för människor som vill hyra ett hem med naturen direkt ...

 • Furutåskola och sporthall

  Passivhusskola med minskat klimatavtryck Dagens Furutåskola ska rivas och ersättas med en större skolbyggnad med plats för 525 elever i ...

 • LJUNGFÄLLE GRUNDSÄRSKOLA

  Ljud, ljus och färg möter barns särskilda behov Elever med svårigheter att koncentrera sig behöver skolmiljöer som dämpar, lugnar och ...

 • KV. VALLHAGEN 2

  Ombyggnad med återbruk steg mot cirkularitet Kvarteret Vallhagen är ett pionjärprojekt där kommunala kontorsutrymmen byggdes om till lokaler för daglig ...

 • Micropower Öjaby 2

  Micropower låter uppföra en kombinerad batterifabrik, laddarfabrik och huvudkontor i Öjaby utanför Växjö. Anläggningen utformas för att kunna expandera i ...

 • Evedal omklädningsrum och kiosk

  Evedals nya omklädningsrum med bevarad själ Ny omklädningsbyggnad ska göra Evedals strandbad till en attraktiv anläggning tillgänglig för alla. Arkitektbolaget ...

 • Villa M

  Trä ute, trä inne – vi ritade en villa fylld av luft, rymd och ljus vid Helgasjöns strand. Så här ...

 • Snickarglädjen

  Social hållbarhet Kvarteret Snickarglädjen bebyggs med en blandning av kedjehus och flerbostadshus i olika storlekar och med olika upplåtelseformer. De ...

 • Kv Sjöspegeln

  Kvarteret sjöspegeln är ett projekt som vi ritade fram till bygglov. Arkitektonisk utformning Bostadshusen består av nätta sammanhållna volymer med ...

 • Växjö energi kontor Kvarnvägen

  Kontor

  Växjö energis nya lokaler tar steget in i framtiden Växjö energis kontor på Kvarnvägen har byggts om och Arkitektbolaget har ...

 • Bredviks ängar

  Vi har alltid som främsta utgångspunkt att skapa goda bostäder, där planlösning, sociala ytor och gestaltning skapar en enhet med ...

 • Define/Refine

  Arkitektbolaget, genom Eva Haraldsson och Kristina Bornholm, utgjorde tillsammans med Kirsi Jarnerö, Smart housing Småland, ett av fem team som ...

 • KLT F2

  När Södra bestämde sig för att bygga ytterligare en anläggning för korslimmat trä i Värö ville vi att det nya ...

 • Karlskrona Kommunentré

  Inredning

  I den gamla Porslinsfabriken i hamnområdet i Karlskrona tillverkades det hushållsporslin fram till 60-talet. En del av den kända kulturbyggnaden ...

 • Räppe / ny fotbollanläggning

  Indrottsanläggning Träbyggnation

  Fotbollsföreningen Räppe GOIF är i behov av en ny fotbollsanläggning då deras nuvarande anläggning, som de idag hyr av Växjö ...

 • Villa B

  Villa

  Vikaholm är ett nytt stadskvarter i den södra delen av Växjö. Området präglas av ett antal större bostadshus men även ...

 • Micropower Batterifabriken

  Kontor

  Micropower Group är en svenskägd koncern med global verksamhet och som har sin bas i Växjö. Micropower producerar och säljer ...

 • 72-timmarsbodar

  72-timmarsbodar

  Träbyggnation

  Möckelsnäs Orangeri & Kulturcentrum, bytte ägare september 2018. Den nye ägarens intentioner är att skapa en mötesplats och aktivitetsområde kring ...

 • Torparlyckan

  Bostäder Hållbarhet

  Torparlyckan är en utveckling av vår vunna markanvisningstävling Torparlängan i Växjö. 32 lägenheter är fördelade på 16 2 Rok (51kvm) ...

 • Vida kontor

  Kontor Träbyggnation

  Vida är en global leverantör av förädlade träprodukter från svensk skog. Kontorsbyggnaden är en tillbyggnad till Vida koncernens huvudkontor i ...

 • Ekenäset

  Träbyggnation Villa

  På en udde i sjön Åsnen en halvtimme söder om Växjö ligger Ekenäset. Platsen var en gång i tiden en ...

 • Södras entrétorg

  Landskap

  Uppgiften var en ny utformning av entrésituationen framför Södras huvudkontor som ligger vackert beläget omgivet av gräskullar och med utsikt ...

 • Vallen

  Bostäder Hållbarhet Träbyggnation

  Projektet Vallen ingår i träprojektet Välle broar och är beläget i Växjö. Välle broar är i särklass Sveriges största satsning ...

 • WeXO

  Hållbarhet Kontor Samlingsplats

  Castellum har bjudit in tre arkitektkontor att delta i ett parallellt uppdrag om att ta fram ett kontorshus, en ny ...

 • Torparskolan

  Lärmiljöer

  Befolkningsprognosen visar att Teleborg fram till 2025 kommer att öka med drygt 2300 invånare. Detta innebär att antalet elever i ...

 • Villa H

  Bostäder

  På en tomt vid Helgasjöns strand stod ett litet förfallet hus. Beställaren ville riva det nedslitna huset för att istället ...

 • Kv. Dörren 2

  Bostäder

  Kv. Dörren 2 ligger på Vikaholm, ett nytt bostadsområde söder om Teleborg i Växjö. Vikaholm är uppbyggt omkring en ekallé ...

 • Folkets park

  Bostäder

  Folkets park får nytt liv i och med byggnationen av 230 nya bostäder i varierande storlekar. Husen varierar i höjd ...

 • Storskiftet 1, Bredvik

  Bostäder Hållbarhet Träbyggnation

  Efter vunnen markanvisningstävling arbetar vi nu vidare med projektering av projektet Storskiftet 1, Bredvik. Området med de tre flerbostadshusen består av ...

 • Kv. Strandsnäckan

  Bostäder Hållbarhet Träbyggnation

  På fastigheten Strandsnäckan 8, alldeles intill Växjösjöns strand, med närhet till stadsliv som universitet, rekreation och service, färdigställdes under 2017 ...

 • Linnéparkens förskola

  Lärmiljöer

  I Linnéparkens östra del ligger en tvåvånings byggnad i vinkel som ursprungligen uppfördes på 1790-talet. Byggnaden har sen 1960-talet tillhört ...

 • Kv. Elverket

  Industribyggnad

  Intill Växjösjön i Kv Elverket placerades kring förra sekelskiftet Växjös första elverk. Förmodligen sågs platsen då som en mindre attraktiv ...

 • Torparlängan

  Bostäder Hållbarhet

  Arkitektbolaget har tillsammans med Gransholms Bruks Fastigheter bildat Arketyphus med ambitionen att bygga energieffektiva och hållbara bostäder, både ur ett ...

 • Kv Ciselören 1, Eksjö

  Bostäder Hållbarhet

  Trädens årsringar varierar – så även stadens. De växer, övergår i nya och flätas samman till en berättelse om den ...

 • Domkyrkocentrum

  Kontor Samlingsplats

  Nya Domkyrkocentrum har tillkommit i ett av Växjös mest känsliga områden, invid Domkyrkan från 1200-talet och Karolinerhuset från 1600-talet. Projektet ...

 • Inredning huvudkontor

  Inredning

     

 • IV Produkt

  Industribyggnad Kontor

  IV är en världsledande producent av energibesparande ventilationsaggregat. Företagets nybyggda huvudkontor har följaktligen högt ställda miljö- och energikrav. Målet för ...

 • PM & Vänner Hotell

  Hotell

  Den spännande miljön på taket i kombination med hotellrum i internationell klass har skapat en ny mötesplats i Växjö. På ...

 • Kv Lågan

  Bostäder

  Kv Lågan är ett nytt stadskvarter mitt i Växjös centrum, beläget på en av Växjös esplanader, Linnégatan. Aktören bakom projektet, ...

 • Ljungfälleskolan

  Lärmiljöer

  Befolkningen i stadsdelen Teleborg ökar och därmed behovet av ytterligare skolplatser. Ljungfälleskolan går från två till tre paralleller F-6 och ...

 • Villa S

  Villa

  Villa S ligger på en klassisk sjötomt: långsträckt sluttande ner till stranden och med höga inramande träd. Beställaren ville inte ...

 • Arkitektbolagets Kontor

  Inredning Kontor

  Arkitektbolagets lokaler på Kronobergsgatan 5 i centrala Växjö behövde planeras om eftersom vi hade vuxit i antalet medarbetare. Förutom behov ...

 • Åsikten

  Bostäder Vårdboende

  På Ljungbys vackraste tomt ligger vård- omsorgs- och trygghetsboendet Åsikten. Det är beläget i en anlagd park längs Lagans strand ...

 • Musikscenen i Linnéparken

  Samlingsplats

  Då den gamla musikscenen i Linnéparken inte längre uppfyllde dagens krav på modern teknik fanns behov av en ny, större ...

 • Södra Cell Driftcentral

  Industribyggnad

  Södra Cell i Mörrum är en av Södra Skogsägarnas stora massafabriker. De hade behov av en ny driftcentral för att ...

 • Bagaren

  Kontor

  Under det senaste åren har Arkitektbolaget arbetat tillsammans med Corallen med att förnya Kv Bagaren på Västra Mark i Växjö. Byggnaden ...

 • Pensionsmyndigheten

  Kontor

  Pensionsmyndigheten med ca 130 medarbetare sökte ny lokal där de kunde sitta tillsammans i ett plan. Flera av myndighetens övriga ...

 • Entré Växjö Kommun

  Samlingsplats

  HELHET OCH ÖPPENHET Den nya huvudentrén till kvarteret Ansgarius skall upplevas som en öppen och välkomnande famn. Den skall signalera ...

 • Stormen

  Kontor

  Träsatsningen i Växjö har lett till att privata entreprenörer också vill satsa på träbyggnadsprojekt i staden. Joachim Widerstedt, HusQuben, har ...

 • Alabastern

  Bostäder

  Höghuset Alabastern var en del av upprustningen av miljonprograms-området Araby. Syftet med höghuset var att öka mängden tillgängliga bostäder och ...

 • Limnologen

  Bostäder

  Arkitektbolaget har haft förmånen att under de senaste tio åren få arbeta tillsammans med inspirerande konstruktörer och visionära beställare i ...

 • Kosta Boda Art Hotel

  Hotell

  När New Wave Group köpte Orrefors Kosta Boda, beslöt Torsten Jansson komplettera Kosta med 20 000 m2 outletbutiker samt övernattningsmöjligheter.  ...

 • Värö Bruk

  Industribyggnad Kontor

  Arkitektbolaget vann den inbjudna arkitekttävlingen om nytt centrum för forskning och utveckling i Värö Bruk. Byggnaden kan beskrivas som två ...

 • Kv. Uppfinnaren

  Kontor

  Byggnaderna är resultatet av arkitekttävling som 1999 vanns av Arkitektbolaget. Förslaget innebar en utbyggnad med fem kontorshus i trä, fyra ...